VOL413女神冯木木LRIS私房白衬衫黑皮裙配开档黑丝裤袜诱惑写真41P冯木木嗲囡囡

VOL413女神冯木木LRIS私房白衬衫黑皮裙配开档黑丝裤袜诱惑写真41P冯木木嗲囡囡

而张景岳辈不达其旨,极力谰诋,亦已过矣。 以上皆言虚寒之证,亦有热甚神昏,尿出不知者,即《伤寒论》所谓直视失溲也,此为死证。

下后当身凉,今反加热,此结开而气通,郁阳伸越也。热病愈后,余热伏留在经,复发热者,小便清利,误用寒凉,致中气虚寒,无以托邪,不能行散,大剂参、术等补之,战汗而解,血虚加归、地。

痰在目,目晕,眼蠕动,如姜蜇胶粘痒涩,目中时出火星,眼前如见白气,或见两月交辉,或见金光数道,或眼前黑暗,或眼皮下烟灰黑色。喉痹必兼咽痛;咽痛未咽中结块,饮食不通,此危证,射干、牛舌叶汁、海藻,俱治此。

星、半、天麻、牙皂、僵蚕、秦艽,皆治风痰,可用吐法。火刑肺金,燥痒不能忍因咳。

又用蛇蜕烧存性,全蝎等分,为细末敷之。 肾泻,四神丸,早晚二服。

 又日久则气郁已久,其初即寒,至此亦郁成湿热,积得湿热愈大,当兼驱湿热之邪。风寒湿所中而舌强卷缩,小续命汤。

Leave a Reply